Từ khoá 'wait'

Cách để iPhone tự động gọi vào số máy lẻ

phuc 4 năm trước 845

Theo HowToGeek, bạn có thể dễ dàng tạo các cú pháp để iPhone tự động gọi cho các số máy lẻ, nhập mã số tham gia cuộc họp, hoặc thậm chí là nhập số thẻ tín dụng,… Để dễ hình dung, chúng ta sẽ tạo một số điện thoại mới để minh hoạ. Bạn có thể thực hiện tương tự nếu muốn áp dụng cho các số điện thoại đã có sẵn trong danh bạ.

FB Messager