Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập vào trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Sử Dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web và sẽ thông báo trong bản tin của PhuKienMini.vn. Khi bạn sử dụng trang web này sau khi các thay đổi về Điều Khoản Sử Dụng được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
Nếu có bất kỳ thắc mắc vui lòng gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 093-863-2255 hoặc email tới sales@phukienmini.vn

Tài khoản

  • Khi sử dụng dịch vụ PhuKienMini.vn, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và tên để có được 1 tài khoản tại đây. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn khi sử dụng PhuKienMini.vn. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như địa chỉ,ngày sinh... là những thông tin sẽ giúp PhuKienMini.vn phục vụ bạn tốt nhất. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc không thể giao hàng cho bạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
  • Khi có những thay đổi thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại PhuKienMini.vn.
  • Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại PhuKienMini.vn sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình. Hơn nữa, bạn phải thông báo cho PhuKienMini.vn biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. PhuKienMini.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do bạn không tuân thủ quy định.

Ý kiến khách hàng

  • Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...
  • Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị PhuKienMini.vn.
  • Tất cả nội dung trang web và nhận xét, bình luận của bạn đều là tài sản của PhuKienMini.vn. Nếu PhuKienMini.vn phát hiện bất kỳ thông tin vi phạm nào, tài khoản của bạn có thể bị khoá ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chấp nhận đơn hàng và giá cả

  • PhuKienMini.vn có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
  • PhuKienMini.vn cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp PhuKienMini.vn sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho bạn. PhuKienMini.vn cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

Giải quyết tranh chấp

  • Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành của nước Việt Nam.
  • Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Quy định chấm dứt thỏa thuận

Nếu bạn không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của trang web chúng tôi thì biện pháp khắc phục là ngưng làm việc với PhuKienMini.vn.

FB Messager